Detta är en uppföljningskurs på The Philosophy. Vi befinner oss fortfarande på din salong, men nu är det dags att förbättra kunskaperna om R+Co. Vi fördjupar oss i produkterna och får ännu mer kunskap och inspiration. Efter 1 timma teori, går vi sedan över till praktiskt arbete – ”get this look”.