Du som redan har R+Co på din salong och vill se, känna och prova dig fram med teknikerns stöd, kommer älska upplägget på Get to Know.
Dagen börjar med ca 2 timmar teori och följer sedan upp med praktiskt arbete där du får möjligheten att lära känna produkterna bättre och ställa följdfrågor till teknikern. Kanske har du vissa produkter i sortimentet som du inte använder fullt ut eller har svårt att sälja in till kund? Du får hjälp med problemlösning på plats av vår tekniker!

Teknikern går igenom lättare styling och ni testar produkterna på varandra.
Efter kursen känner du att du kan använda de olika produkterna på rätt sätt och har fått verktyg och goda argument som hjälper dig sälja in produkterna till kund. Både du och dina kunder kommer hitta nya favoritprodukter som passar era behov perfekt!

Kursinnehåll

Göteborg 7 mars

Norrköping 20 mars

Jönköping 21 mars

Umeå 22 mars