Kursen innehåller generell användarinformation, grundläggande färgteori, genomgång av färgernas uppbyggnad och dess egenskaper.