Lär känna Lumishine och hur du använder denna fantastiska färg. Kursen innehåller både en teoretisk del och en praktisk del.